Jämlikare vård och hälsa med digitala lösningar

Idag vill vi lyfta fram några svenska tillväxtbolag inom digital hälsa som vi tror bidrar till jämlikare vård och hälsa.

Det finns flera exempel på ojämlikheter inom vård och hälsa baserade på bland annat kön, utbildningsnivå, etnicitet, sexuell läggning och boendeort. Exempel på ojämlikheter är att kvinnor får sämre hjärtsjukvård än män, kvinnor med kortare utbildning har lägre överlevnadschanser i bröstcancer och mycket tyder på att män underdiagnostiseras med depression.

 

Vi på Sciety är övertygade om att digitala lösningar på olika sätt kan bidra till jämlikare vård och hälsa.

 

Ett problem är att olika frågor ställs, olika slutsatser dras och olika behandlingar ges beroende på om patienten är man eller kvinna i fall där det inte är motiverat. Här kan digitala tjänster som på ett strukturerat sätt samlar in information om patientens sjukdomshistoria bidra till ökad jämlikhet. Doctrin som används på Capios vårdcentraler och Predicare som hjälper vårdpersonal att prioritera vårdbehov på sjukhus är två exempel på svenska tillväxtbolag inom området.

Inom psykisk ohälsa där kvinnor i många fall är överrepresenterade finns det flera digitala lösningar som vill öka tillgängligheten till olika typer av stöd och behandlingar. Två exempel är Bluecall och Competencer som ger människor möjlighet att prata med en medmänniska eller utbildad terapeut digitalt. Ett annat exempel är Learning to Sleep som erbjuder digitala behandlingsprogram för människor med sömnbesvär.

På temat jämställdhet och jämlikhet inom vården vill vi också lyfta fram MedFilm som av Breakit beskrivits som ett Netflix för operationer. Deras animerade filmer ger patienter information inför kirurgiska ingrepp och används idag på 30 sjukhus i Sverige och Norge. Filmerna som görs på flera språk täcker in många områden inom ortopedi och under 2018 kommer nya filmer om bland annat bröstcancer, förlossning och prostatacancer. Tjänsten underlättar för vårdpersonal att se till att alla patienter får samma grundinformation på flera olika språk.

 

Mer från Sciety

Inom kort kommer våra medlemmar ges möjlighet att investera i ett tillväxtbolag inom världshälsa vars produkter uppmärksammats av WHO.

Vill du få löpande uppdateringar från oss? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook, LinkedIn eller Twitter.