Likvor vinner ny mark och slår försäljningsrekord

Maria Wallin Wållberg, vd för Likvor.

Maria Wallin Wållberg, vd för Likvor.

Den senaste tiden har Likvor fått nya förfrågningar från både Finland, Danmark och Polen, men också gjort betydande framsteg på den iranska marknaden. Dessutom nådde medicinteknikföretagets försäljning av engångsprodukten CELDA Tools nyligen en ny rekordnivå.

– Inom en kort tidsperiod har vi fått två förfrågningar från Polen, den senaste från ett sjukhus i Warszawa. Med 40 miljoner invånare är det en stor marknad för oss, sedan vet vi också att de är duktiga på den här typen av mätningar, säger vd Maria Wallin Wållberg.

Likvors CE-certifierade instrument CELDA System ser likadant ut vart det än används i världen. Däremot måste mjukvaruprotokollen som finns i instrumentet vara på landets eget språk och eftersom de tidigare fått förfrågningar från Polen finns allt redan översatt och klart för försäljning.

”Potentialen i Iran fantastiskt stor”
En annan marknad där det också börjar röra på sig för Likvor är Iran. Inom några dagar kommer några representanter för Likvors svenska partner och deras lokala samarbetspartner i Iran till Sverige för utbildning, så att de i sin tur kan utbilda andra kliniker i Iran. För att ge sin lokala partner bästa möjliga stöd ges även uppbackning från forskningsteamet i Umeå.

– På tal om storlek på land har Iran 80 miljoner invånare, det är lika stort som Tyskland. Potentialen är fantastiskt stor. De själva har skissat på att de kan undersöka 1000 patienter per instrument och år, jämfört med en genomsnittlig stor klinik i Norden som använder cirka 200 engångskit om året, påpekar Maria Wallin Wållberg.

För närvarande väntar Likvor på att de iranska myndigheterna ska godkänna deras produkt, vilket de beräknas göra under första kvartalet 2019.  Första instrumentet kommer att användas på ett statligt sjukhus, men vi har också fått en indikation på att det kommer börja användas på ett privat sjukhus. Iran har indikerat att de behöver fyra system inom de två närmaste åren efter godkännande, till att börja med. Det innebär en potential på 4000 engångsprodukter per år, tillägger hon.

Tysk studie ger ny patientgrupp
Utöver den väntade tillväxten i såväl Polen som Iran ska CELDA System också börja användas i en studie vid ett universitetssjukhus i Berlin.

– Universitetssjukhuset har nyligen fått ett svar på sin ansökan om ett etiskt godkännande för deras studie, så det är ett genombrott för både dem och oss. Genom studien får vi ytterligare ett mätområde, en ny patientgrupp, men också tillgång till betydligt fler kliniker som skulle vilja jobba med det här än vad som görs idag, förklarar Maria Wallin Wållberg.

Unikt förfrågningsläge och nöjda kunder
Sist med inte minst visade Likvor nyligen upp ett glädjande styrkebesked – försäljningen av engångsprodukten CELDA Tools nådde ny rekordnivå.

– Det är engångsprodukten som per november månad når nytt rekord. Vi har fler kunder, två nya från 2017 och en ny från 2018, men även befintliga kunder utreder fler patienter. I tillägg har vi sålt två nya instrument till befintliga kunder då man nått produktens end-of-life. Senaste ordern kom den 14 december! Det innebär en skjuts uppåt för oss, säger Maria Wallin Wållberg, som väntar en omsättningsökning från fjolårets 3,7 miljoner till årets prognostiserade drygt 4 miljoner till 6,5 miljoner 2019 och 13,5 miljoner kronor året därpå.

Slutligen, hur ser du på 2019?
– Vi har ju en affärsplan som innebär etablering i nya länder, men också nya kliniker i befintliga länder, så vi har en jättespännande framtid. Det förfrågningsläge vi har nu har vi aldrig tidigare haft. Idag finns vi i sex länder i Europa och tanken är att öka antalet länder inom Europa då vi har en så kallad CE-certifiering som gäller för hela området. Att gamla kunder återkommer och köper nya instrument är ju ett bevis på att undersökningarna nu är etablerade i vården i dessa länder. Vi har också partnerskap på gång för Kina och Nordamerika, och det här samarbetet i Iran som jag redan nämnt.

Här kan du ta del av mer information kring Likvor och bolagets emissionserbjudande.