Miljarder i madrasserna

De senaste åren har allt mer uppmärksamhet riktats mot vårt välmående och våra sömnvanor, främst bristen på sömn. McKinsey & Company har kartlagt den växande sovmarknaden och konstaterar att det finns miljarder stoppade i madrasserna. Det är uppskattat att mer än var tredje vuxen amerikan inte får tillräckligt med sömn och konsumenter har fått en ökad medvetenhet om de psykiska, fysiska och ekonomiska kostnaderna av otillräcklig sömn. De söker därav nya lösningar på problemet och miljardkonsumtionen är fördelade över en bredd av produkter som bäddartiklar, ljudmaskiner, sömnkonsulter etc.

 

Vid investeringar inom området är det inte bara viktigt med skalbarhet utan även viktigt att beakta varumärkets trovärdighet, kunderna är inte ute efter husmorskurer utan efterfrågar tjänster och produkter som har bevisade resultat.

 

Ett bolag som hjälper människor med sömnproblem genom kliniskt bevisad KBT-terapi är Learning to Sleep som tagit in kapital via Sciety och just nu expanderar på den amerikanska marknaden. Läs mer om Learning to Sleep här.

 

Läs rapporten av McKinsey & Company här.