Demensliknande tillstånd diagnostiseras ofta som Alzheimers eller Parkinsons – ny teknik hjälper vården att ställa rätt diagnos

Var tredje sekund ställs en ny demensdiagnos och varje år får 20 000-25 000 svenskar en diagnos, där Alzheimers är den vanligaste. Men vad många inte känner till är att det finns en behandlingsbar sjukdom som heter NPH som ofta feldiagnostiseras som någon av demenssjukdomarna Alzheimers eller Parkinsons.

 

 

Mörkertalet har visat sig vara stort och många blir lidande i onödan.

Normaltryckshydrocefalus (NPH) är ett relativt vanligt tillstånd bland äldre med demensliknande symtom, och ungefär 2% av befolkningen över 65 år i Västeuropa och Japan uppskattas lida av tillståndet. Men bara en av fem drabbade får rätt diagnos och behandling. Detta beror bland annat på att det har saknats tillförlitliga metoder för att ställa diagnos.

 

Behandling av NPH sker genom en operation som gör att överskottet av ryggmärgsvätska från hjärnans hålrum leds bort. Resultaten är mycket goda – upp till fyra av fem patienter mår bättre efter rätt behandling. På grund av att symtomen många gånger misstas som tecken på Alzheimers eller Parkinsons är det inte ovanligt att drabbade istället behandlas med mediciner mot någon av dessa sjukdomar, vilket leder till att patientens tillstånd försämras snarare än förbättras.

 

I utredningen av NPH ingår vanligtvis ett tapptest eller ett infusionstest för att få svar på om patienten kan bli hjälpt av en operation. Många neurologkliniker saknar dock adekvat utrustning för att utföra dessa tester och egenhändiga kombinationer av komponenter är en vanligt förekommande lösning. Mätsystemen är sällan CE-märkta eller FDA-godkända och mätproceduren kan skilja sig mellan olika utövare, vilket leder till att mätresultaten varken blir standardiserade eller objektiva.

 

Bli delaktig i att fler får rätt diagnos och behandling

Som ett resultat av över 40 års forskning erbjuder Likvor ett CE-certifierat system för standardiserade och tillförlitliga mätningar av ryggmärgsvätskan för diagnostisering och behandlingsuppföljning av NPH. Systemet används redan på flera sjukhus i Europa och bolaget står nu inför en bredare etablering.

Snart kan du bli delaktig i bolagets tillväxt och samtidigt bidra till att personer med NPH får ett friskare liv.

 

Mer från Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk som vill att innovationer som gör skillnad ska nå sin fulla potential och skapa värde för fler. Vi väljer ut onoterade tillväxtbolag inom life science och gör dem tillgängliga för investeringar från våra medlemmar.

Vill du få förtur till mer information om bolaget och inbjudan till bolagspresentationer direkt i mejlen? Bli kund eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.