Nytt bolag på Sciety – vill bekämpa tuberkulos med ny diagnostik

EMPE Diagnostics vid Karolinska Science Park reser nytt kapital för att lansera ett snabbtest för diagnos och resistensbestämning av tuberkulos.

Varje år drabbas över 10 miljoner människor av tuberkulos och det finns ett stort behov av effektivare diagnostik. Om sjukdomen upptäcks i tid och rätt behandling ges kan de flesta människor som drabbas bli botade men trots det är sjukdomen den dödligaste infektionssjukdomen globalt.

EMPE Diagnostics från Karolinska Science Park utvecklar snabbtest för att diagnostisera tuberkulos och samtidigt ge svar på om patientens bakterie är resistent mot olika sorters antibiotika. Testet är utformat för att kunna användas även på vårdcentraler med begränsade resurser och infrastruktur.

 

Teknologin bakom testet är baserad på forskning vid Stockholms Universitet. Pavan Asalapuram och Mats Nilsson som är grundarna till EMPE har lång erfarenhet både som entreprenörer och forskare. Mats Nilsson är även Site Director för SciLifeLab Stockholm och medgrundare av Olink, Q-linea och ParAllele Bioscience.

Under våren genomför EMPE kliniska valideringar i samarbete med nationella referenslaboratorier till WHO. I februari gjordes en klinisk validering tillsammans med en forskargrupp på IGTP på ett sjukhus i Spanien. Enligt bolagets planer ska det första testet kunna börja säljas för forskningssyfte redan i slutet av året och försäljning för kliniskt bruk planeras till början av nästa år.

 

Kort efter att testet lanserats i Europa planerar bolaget att lansera i Indien där tuberkulos är ett stort folkhälsoproblem. EMPE besökte redan hösten 2017 olika myndigheter i Indien tillsammans med Swecare och fick mycket positiva indikationer.

”Vi träffade bland annat representanter från Indiens motsvarigheter till svenska Läkemedelsverket och smittskyddsinstitutet. De uttryckte intresse att använda våra diagnostiklösningar inom ramen för sina nationella tuberkulosprogram och indikerade att de behöver göra över 40 miljoner test om året”, berättar Pavan Asalampuram, VD och medgrundare av EMPE.

”Indien är landet med flest fall av tuberkulos i världen. I dagsläget har man inte tillgång till snabbtest såsom EMPEs på enklare mottagningar utan dessa finns endast på större laboratorier vilket ställer till problem vid diagnos och behandling. I en del områden kan det ta upp till 6 månader att få diagnos”, avslutar Pavan.

Vill du veta mer om bolaget och hur du kan bli delaktig? Läs mer här.

 

Mer från Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk som vill att innovationer som gör skillnad når sin fulla potential och skapar värde.