Predicare växer med nya kunder i Norge

Predicare har under september slutit avtal med två nya kunder i Norge – ett sjukhus och en ambulansorganisation. Bolaget fortsätter att växa starkt i Norge och idag används deras system RETTS av 31 av 49 sjukhus med akutmottagning.

Bolagets VD, Mathias Myrén berättar:

”Predicare har tecknat avtal med två nya kunder i Norge. Kirkenes Akutmottak som årligen tar emot ca. 2 600 patienter och Finnmarksambulansen med en flotta om 35 bilar. Predicare levererar därmed beslutsstödet RETTS till samtliga akutenheter i Helse Nor-området i Norge.”

I Norge växer Predicare med ca. 25% om året. Nästa steg är att etablera kunder i Oslo-regionen. Bolaget satsar även på etablering i s.k. Legevakter som är lokala vårdkontakter med möjlighet till direktinläggning.

Etablering pågår även Kina där bolaget har genomfört en pilotlansering på ett stort sjukhus. Totalt bedömde sjukhuset 11 000 patienter på två veckor med RETTS. Predicare räknar med att sjukhuset kommer att bli kund i november. Bolaget bearbetar även flera europeiska marknader och har etablerat försäljningssamarbeten i bland annat Holland, England och Frankrike.

Om Predicare

Predicares system RETTS© hjälper dagligen vårdpersonal att fatta rätt beslut i akuta situationer. Systemet används idag av 95% av Sveriges sjukhus och ambulanser. Bolaget satsar nu på att bli en ledande leverantör av beslutsstödsystem för akutsjukvården i Europa och världen.

Om Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk med fokus på svenska tillväxtbolag inom life science. Vill du få nyheter om aktuella bolag och inbjudningar till presentationer med bolagens ledning – anmäl dig här.