Sciety finansierar läkemedelsbolag som vill hjälpa människor med artros

Artros är en allt vanligare folksjukdom som drabbar fler än 240 miljoner människor globalt, men endast hälften får den smärtlindring de behöver. Nu finansierar Sciety ett bolag som utvecklar läkemedel för människor som inte blir hjälpta av dagens behandlingar.

Närbild på knäled med artros.

Ledsjukdomen artros är en av våra vanligaste folksjukdomar och orsakar kronisk smärta och nedsatt rörlighet. Enligt Reumatikerförbundet lider 800 000 svenskar av artros och var fjärde person över 45 år har diagnosticerad artros.

Globalt sett drabbas mer än 240 miljoner människor men endast hälften av dessa får den smärtlindring de behöver. Dagens behandlingar är antingen inte tillräckligt effektiva eller förenade med biverkningar och risker, och efterfrågan på effektivare och säkrare läkemedel är därför stor.

– Behovet av ett läkemedel som ger både förbättrad effekt och färre biverkningar är stort. Det aktuella bolaget adresserar just dessa utmaningar och har potential att med sin unika lösning hjälpa miljontals människor med artros, säger Andreas Lindblom, VD för Sciety.

Artros förväntas öka i snabb takt

Artros debuterar oftast i medelåldern eller senare men även yngre personer kan drabbas, speciellt efter tidigare ledskador. De främsta riskfaktorerna för att utveckla artros är förutom ärftlighet, monoton belastning och ledskador också ålder och övervikt.

Artros är ett växande folkhälsoproblem över hela världen och drabbar mer än hälften av befolkningen över 65 år. Förekomsten av knäartros förväntas öka med 40 % fram till år 2025, främst på grund av en åldrande befolkning och ökande fetma.

Påverkar vardag och livskvalitet

Artros (eng. osteoarthritis) är en kronisk och progressiv sjukdom som gradvis bryter ner broskvävnaden i leden. Man kan ha artros i alla leder men det vanligaste är att det drabbar knän, höfter och fingrar. Symtomen kommer ofta smygande och vanliga problem är smärta, stelhet och svullnad. I många fall orsakar sjukdomen stark smärta vilket påverkar rörlighet och funktionsförmåga och kan innebära försämrad livskvalitet.

Behov av effektivare behandlingar utan biverkningar

Artros kan inte botas och behandlingarna syftar istället till att lindra smärtan och minska besvären med stelhet och svullnad.

Knäartros, som är den vanligaste formen av artros, behandlas ofta med fysioterapi (sjukgymnastik) och träning kombinerat med olika läkemedelsbehandlingar. Problemet är att de antingen inte ger tillräcklig effekt eller är förenade med biverkningar.

Långvarig användning av orala antiinflammatoriska läkemedel som till exempel Voltaren (NSAID) kan ge biverkningar både på mag-tarmsystemet och hjärt-kärlsystemet. Opioider är kopplat till missbruk medan ledinjektioner med exempelvis kortikosteroider kan ge långvariga negativa effekter på brosket.

Stor marknad för artrosläkemedel

Sciety finansierar nu ett bolag vars läkemedelskandidat innehåller två aktiva substanser i en formulering, vilket potentiellt ger en mer varaktig smärtlindring i kombination med antiinflammatorisk effekt och färre biverkningar.

Marknaden för läkemedelsbehandling för artros är stor och förväntas uppgå till närmare 10 miljarder dollar år 2024.

Vill du veta mer om bolaget?

Här anmäler du dig för att få mer information och få inbjudan till lunchpresentationer med bolagets ledning.

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumerera på Scietys nyhetsbrev och få löpande information om branschen och inbjudningar till kommande investeringsmöjligheter.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar.

Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.