Sciety finansierar bolag som utvecklar ny behandling inom hjärt-kärlsjukdomar

För drygt ett år sedan gjordes ett stort genombrott i forskningen på hjärt-kärlsjukdomar – genom att bekämpa kronisk inflammation i kärlväggarna kan man minska risken för återinsjuknande. Ännu finns det inga godkända läkemedel för behandling av inflammation i samband med hjärtinfarkt. Nu finansierar Sciety ett bolag som ligger i framkant inom området. Bolaget har precis påbörjat en klinisk fas 2-studie.

 

 

Forskningsframsteg och nya behandlingar har gjort att antalet personer som avlider till följd av hjärtinfarkt i Sverige har minskat med en tredjedel på tio år. Trots det är hjärtinfarkt en av de enskilt främsta dödsorsakerna i Sverige och världen. Personer som en gång har fått hjärtinfarkt löper stor risk för återinsjuknande. Var femte som drabbats av hjärtinfarkt kommer tillbaka till sjukhuset eller avlider inom ett år på grund av återfall.

 

Idag behandlas personer som fått en hjärtinfarkt genom att man vidgar blodkärlen, ger blodförtunnande läkemedel samt uppmanar till livsstilsförändringar. Förra året kunde en internationell storskalig studie visa att även behandling av inflammation i kärlväggarna är ett effektivt sätt att minska risken för återinsjuknande.

 

Mikael Dellborg som var vetenskapligt ansvarig för den svenska delen av studien konstaterar:

– Även om vi sänker kolesterolvärden på lite olika sätt, ger olika typer av läkemedel för att få ner sockret, erbjuder rökavvänjning och får allting riktigt bra, så finns det hos många en kvarvarande kronisk inflammation som ligger och pyr. Nu har vi faktiskt visat att det är denna inflammation som är den förenande faktorn, och om man släcker den så minskar man risken för återinsjuknande, fortsätter han.

 

Sciety finansierade nyligen Lipigon som utvecklar blodfettsreglerande läkemedel som i förlängningen kan breddas till indikationer inom hjärt-kärlsjukdomar. Nu genomför Sciety en private placement för ett läkemedelsbolag som ligger i framkant inom behandling av inflammation i samband med hjärtinfarkt. Bolaget har precis påbörjat kliniska studier fas 2.

 

 

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Vill du få nyheter från oss direkt i mejlen? Anmäl dig här.