Sciety investerar 34 MSEK i Capitainer – en innovatör inom hemprovtagning

PRESSMEDDELANDE. Capitainer, ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar tillförlitliga lösningar för självprovtagning av blod och plasma, har i en nyemission rest ytterligare 34 miljoner kronor med Sciety och dess investerarnätverk. Det nya kapitalet ska användas för ytterligare produktvalidering, försäljning och marknadsföring för att möta den ökade efterfrågan på Capitainers hemprovtagningsprodukter.

”Vi är mycket glada för det fortsatta förtroendet och intresset från erfarna life science-investerare. Med Sciety och dess investerarnätverk har vi säkerställt ett kapitaltillskott som gör det möjligt att möta den ökade efterfrågan på vårt qDBS-kort för hemprovtagning av blod. Kapitalet kommer också användas till att påskynda vår produktutveckling för att bredda vår produktplattform till att omfatta insamling av plasma- och urinprover”, säger Christopher Aulin, vd för Capitainer.

Capitainers metod för hemprovtagning baseras på patenterad mikrofluidisk teknologi och ger ett högkvalitativt prov av torkat blod som kan användas för kvantitativ bioanalys, vilket krävs för många prover. För vårdtagaren är det enkelt att använda qDBS-kortet och sedan skicka det med vanlig post till laboratoriet, utan krav på kyltransport eller specialförpackning.

Majoriteten av alla medicinska beslut baseras på laboratorieresultat och varje år tas miljarder blodprov, men förfarandet är dyrt och tidskrävande. Genom att vårdtagaren själv kan göra detta på distans sparas tid och pengar.

Under covid-19-pandemin såg bolaget en ökning av efterfrågan på egenprovtagning med Capitainer qDBS för antikroppstestning. En vetenskaplig studie kunde också visa att metoden levererade resultat med utmärkt noggrannhet. Både allmänhet och experter fick ett kvitto på hur viktigt det är att kunna utföra snabb och korrekt självprovtagning både i hemmet och på arbetsplatser.

”Vi är glada över att investera ytterligare 34 miljoner kronor i Capitainer, som ligger i framkant inom sitt område. Det finns ett stort behov av nya och innovativa lösningar för att effektivisera och underlätta provtagning – även utan pandemi. Capitainer går i spetsen för ett teknikskifte som öppnar för nya möjligheter till vård på distans”, säger Scietys vd Andreas Lindblom. 

Capitainer AB grundades 2016 och är en leverantör av intelligenta lösningar för att samla upp en exakt mängd blod eller plasma vid kapillärprovtagning för att därefter spara proverna i torkad form. Tillämpningen finns inom många marknadssegment, inklusive men inte begränsat till, terapeutisk läkemedelsövervakning, biomarkörer, genomik, läkemedelsutveckling, testning av drogmissbruk och dopning. Bolaget har en väldefinierad go-to-market-strategi för nya regioner och ett team med gedigen erfarenhet av försäljning och affärsutveckling inom life science.

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få löpande information om branschen och kommande investeringsmöjligheter.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar. Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.