Sciety-nätverket investerar 15 mkr i spjutspetsbolag inom DNA-sekvensering

Single Technologies avslutade i veckan en nyemission om 15 miljoner kronor med Sciety. Bolaget har utvecklat en teknisk lösning för DNA-sekvensering som gör att man snabbare och billigare kan analysera större datamängder än tidigare. Det nya kapitalet ska gå till att anpassa instrumentet för NGS-analys där bolaget har stort underlag av potentiella kunder och partners.

Tekniska framsteg inom DNA-sekvensering har lett till nya applikationsområden inom såväl forskning som diagnostik. Exempelvis pågår projekt med att sekvensera hela populationer såväl som extremt små mängder av DNA för att öka kunskapen om sällsynta sjukdomar och utveckla ny diagnostik. Kostnad och hastighet är dock två begränsande faktorer.

Single Technologies har genom att kombinera forskning inom imaging, bioteknologi och fiberoptik lyckats öka hastigheten avsevärt och samtidigt sänka kostnaden. Bolagets teknologi bygger på många års forskning vid bland annat KTH i Stockholm. I dagsläget används instrumentet vid SciLifeLab för att leverera data till projektet Human Cell Atlas som är ett internationellt samarbete med att kartlägga människokroppens alla celler. Bolaget har också väckt intresse bland en rad ledande teknikbolag i branschen.

”Single Technologies är ett högteknologiskt bolag som patenterat ett nytt sätt att tackla dagens utmaningar inom DNA-sekvensering avseende hastighet och kostnad. Bolaget verkar inom ett område med stor finansiell potential samtidigt som teknologin kan möjliggöra avgörande framsteg inom medicin och forskning”, berättar Andreas Lindblom, VD för Sciety.

Sciety-nätverket investerade totalt 15 Mkr i bolaget och det nya kapitalet ska gå till att nå avgörande produktutvecklingsmål. I dagsläget används instrumentet för s.k. in situ-sekvensering där man analyserar hela vävnadsprover. Bolaget arbetar nu med att anpassa instrumentet för användning även inom NGS som är en miljardmarknad med aktörer såsom Illumina, BGI Group och Agilent.

”När vi kan uppvisa instrumentets prestanda inom NGS räknar vi med att teknologin kommer att bli intressant för flera viktiga aktörer i branschen. Genom samarbetet med Sciety har vi fått flera nya aktieägare som kan bidra till vår utveckling. Sciety har lett processen från början till slut på ett strukturerat och effektivt sätt vilket har varit väldigt värdefullt för oss”, säger Johan Strömqvist, VD för Single Technologies.

Om Sciety

Sciety är en branschspecialiserad kapitalförmedlare som vill att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential och skapa värde. Vill du få nyheter om aktuella bolag och inbjudningar till presentationer med bolagens ledning. Anmäl dig här.