Sciety-nätverket investerar i diagnostikbolag inom hjärta-kärl

Sciety-nätverket genomförde nyligen en investering om 9,1 miljoner kronor i företaget Cavis Technologies som utvecklat en patentsökt produkt, Wirecath®, för diagnostisering av sjukdomar i hjärtats kranskärl. Det nya kapitalet ska användas till att etablera försäljning på den europeiska marknaden.

”Bara i Europa dör över 1,5 miljoner människor varje år av sjukdomar i hjärtats kranskärl. Teamet bakom Cavis Technologies har lång erfarenhet av att utveckla tryckledare för diagnosticering av sjukdomar i kranskärlen. Cavis Technologies använder en annan konstruktion än befintliga tryckledare vilket väntas ge viktiga kliniska fördelar”, berättar Andreas Lindblom, VD för Sciety.

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen och sjukdomar i hjärtats kranskärl är den ledande enskilda dödsorsaken i Europa. Studier har visat att risken för dödsfall kan minskas med drygt 30% om tryckmätning används som diagnosmetod. ”Trots det används den befintliga tekniken i alltför låg utsträckning eftersom den är svårhanterlig och kan ge instabila mätresultat”, berättar Mats Hilmersson, VD för Cavis Technologies.

Cavis Technologies har som målsättning att med sin tryckledare, Wirecath®, bidra till säkrare diagnoser för personer med sjukdomar i hjärtats kranskärl världen över. Med ett team som har över 15 års erfarenhet inom området utvecklades Wirecath® för att ge kardiologer en enklare och snabbare metod och samtidigt undvika feldiagnosticering.

”Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Sciety. Investeringen från Sciety och dess nätverk kommer användas för lansering och expansion i Europa”, säger Mats Hilmersson, VD för Cavis Technologies.

Totalt investerades 9,1 miljoner kronor av Scietys nätverk varav investeringsbolaget Linc AB och ett family office stod för merparten av investeringen.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. Sciety investerar egna medel i samtliga bolag som genomgått vår urvalsprocess och erbjuder investerarnätverket att delta på samma villkor. Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.

Vill du få nyheter om aktuella bolag och inbjudningar till presentationer med bolagens ledning – anmäl dig här.