Sciety och Karolinska Development investerar 67 MSEK i PharmNovo

PRESSMEDDELANDE. Svenska läkemedelsbolaget PharmNovo, som utvecklar en ny typ av läkemedel mot nervsmärta har rest 67 miljoner kronor i en nyemission ledd av Sciety. I emissionen deltog Karolinska Development AB med 20 miljoner kronor. Det nya kapitalet ska användas för att finansiera produktion av läkemedelssubstans, genomföra en klinisk fas I-prövning av läkemedelskandidaten PN6047 samt gå till bolagets fortsatta uppbyggnad.

Mänsklig nervcell i 3D-illustration.

”Vi är mycket nöjda med att ha genomfört denna framgångsrika nyemission med Sciety och vill tacka samtliga som har deltagit i emissionen för det stora förtroendet för PharmNovo. Tack vare Sciety har vi fått nya, välrenommerade ägare vilket stärker bolagets ägarbas och breddar vårt internationella kontaktnät ytterligare. Vi har med goda resultat avslutat det prekliniska programmet och med detta kapitaltillskott kan vi nu med full kraft fortsätta vår satsning på att utveckla vår läkemedelskandidat mot nervsmärta”, säger Per von Mentzer, vd för PharmNovo.

Nervsmärta, eller neuropatisk smärta, är en svårbehandlad form av smärta som ofta utvecklas till ett kroniskt tillstånd och drabbar omkring tio procent av världens befolkning. Nervsmärta kan vara följden av en direkt fysisk skada eller operation, men kan också orsakas av vanliga sjukdomar som diabetes, cancer, bältros och MS (multipel skleros).

Det finns i dag inga smärtlindrande läkemedel specifikt mot nervsmärta. Smärtpatienter behandlas i allmänhet med läkemedel mot epilepsi och depression, vilket endast ger begränsad effekt och ofta är förknippat med allvarliga biverkningar.

”Vi är glada att investera ytterligare 47 miljoner kronor i PharmNovo, som adresserar ett stort men fortfarande otillfredsställt behov och har potential att hjälpa en enorm patientgrupp världen över. Bolagets läkemedelskandidat som är baserat på ett helt nytt angreppssätt har i preklinik visat lovande resultat och PharmNovo går nu in i nästa fas med sitt uppdrag att utveckla effektiv smärtlindring utan negativa biverkningar”, kommenterar Scietys vd Andreas Lindblom.

PharmNovo AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla säkra och effektiva läkemedel mot neuropatisk smärta – ett område där det i dag saknas tillräcklig behandling. Bolagets läkemedelskandidat PN6047 har i prekliniska studier visat effektiv lindring av nervsmärta i djurmodeller. Bolaget ser också klinisk potential inom andra områden som migrän, ångest/depression och kronisk hosta.

Håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få löpande information om branschen och kommande investeringsmöjligheter.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. I nätverket ingår riskkapitalbolag, family offices och affärsänglar. Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.