Sciety reser 10 mkr till diagnostikbolag som ska bekämpa tuberkulosepidemin

Nyemissionen i EMPE Diagnostics som ska lansera ett snabbtest för diagnostik av tuberkulos fulltecknades redan två veckor före sista teckningsdag. Totalt investerades 10 mkr som ska användas för slutgiltig produktvalidering och lansering.

 

 

I emissionen deltog investerare från Sciety-nätverket tillsammans med Almi Invest som investerade 2 mkr. Snittinvesteringen var drygt 200 tkr.

“Vi märker att investerare efterfrågar bolag som liksom EMPE Diagnostics kombinerar stor ekonomisk potential med samhällsnytta, vilket stämmer väl överens med Scietys investeringsfilosofi”, berättar Andreas Lindblom, VD för Sciety.

Nu ska EMPE Diagnostics slutföra den pågående produktvalideringen i samarbete med europeiska referenslaboratorier till WHO. I höst väntar lansering i Europa och sedan ska bolaget lansera testet i Indien där tuberkulos är ett stort hälsoproblem med drygt 2,5 miljoner insjuknade.

”Under utbildningen och yrkeslivet i Indien slogs jag ofta av den stora diskrepansen mellan tillgängliga teknologier och verkligheten i många behövande områden. Många av dagens metoder för diagnostisering av tuberkulos är långsamma eller kräver infrastruktur som bara är tillgänglig på välutrustade laboratorier. Nu ser jag fram emot att kunna erbjuda ett diagnostiskt test anpassat för områden med begränsad infrastruktur”, berättar Pavan Asalapuram, medgrundare och VD för EMPE Diagnostics.

I höstas besökte Pavan Indiens motsvarigheter till svenska Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket i samarbete med Swecare.

”Vi fick positiva indikationer om att ingå i ett nationellt tuberkulosprogram i samarbete med myndigheter och tuberkuloslaboratorier. Ett sådant program skulle kräva över 40 miljoner testkit om året”, avslutar Pavan.

 

Mer från Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk som vill att innovationer som gör skillnad når sin fulla potential och skapar värde. Vi väljer ut onoterade tillväxtbolag inom life science och gör dem tillgängliga för investeringar från våra medlemmar.

Vill du få nyheter om branschen och inbjudan till kommande investerarpresentationer direkt i mejlen? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.