Sciety genomför två private placements

Sciety genomför nu kapitalisering av ett läkemedelsbolag i fas II och ett teknikbolag inom sekvensering av DNA, som private placements. Bolagen verkar på starkt växande marknader och reser nytt kapital för att nå produktutvecklingsmål som ska leda till uppköp inom ett par år.

 

 

Läkemedelskandidat med potential att bli first-in-class

Läkemedelsbolaget har framgångsrikt avslutat kliniska studier i fas I och reser nu nytt kapital för att påbörja studier i fas II. Bolaget utvecklar en läkemedelskandidat för ett livshotande sjukdomstillstånd där det idag saknas tillräcklig behandling.

”Sciety har under det senaste året fått många förfrågningar om att finansiera läkemedelsbolag. Tydlig väg till marknad och stor potential gör dem intressanta för många investerare. Bolaget som nu finansieras har redan nått fas II med en kandidat som har potential att bli first-in-class,” berättar Andreas Lindblom, VD för Sciety.

Sciety har sedan start analyserat ett flertal läkemedelsbolag som efterfrågat Scietys tjänster. Det första läkemedelsbolaget finansierades i höstas och i samband med detta utökade Sciety teamet med en forskare från Karolinska.

 

Sekvensering skapar nya möjligheter inom forskning och diagnostik

Teknikbolaget är verksamt inom sekvensering av DNA och utvecklar en lösning med väsentligt förbättrad prestanda jämfört med dagens teknologier. Marknaden för sekvensering växer starkt med applikationer inom både forskning och klinik.

”Sciety har sedan tidigare finansierat mjukvarubolaget 1928 Diagnostics vars lösning för korrekt användning av antibiotika bygger på sekvensering samt Cartana som är verksamt inom sekvensering av vävnadsprover. Det är ett intressant fält där användningsområdena växer i takt med teknikutvecklingen”, säger Andreas Lindblom.

Teknologiska framsteg som möjliggör analys av enskilda cellers DNA utsågs till Breakthrough of the year 2018 av den vetenskapliga tidskriften Science. Sekvensering av celler möjliggör initiativ som Human Cell Atlas där man kartlägger alla celler i människokroppen vilket skapar helt nya möjligheter att förstå sjukdomsutveckling, åldrande och andra processer i människokroppen. Sekvensering förväntas också i ökande utsträckning kunna användas inom diagnostik. Ett exempel är bolaget Grail som med Jeff Bezos och Bill Gates som finansiärer utvecklar en lösning för att tidigt upptäcka cancer med hjälp av stora datamängder av sekvenserad DNA.

 

Kapitaliseringarna genomförs som private placements

Bolagen kommer att genomföra private placements med Sciety under februari och mars för att inom ett par år nå produktutvecklingsmål som möjliggör uppköp. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Vill du få nyheter från oss direkt i mejlen? Anmäl dig här.