Snart kan du vara med i kampen mot världens dödligaste infektionssjukdom

Varje sekund smittas en person av tuberkulos. Sjukdomen orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis och drabbar oftast lungorna men kan även sprida sig till hjärnan, ryggraden och andra delar av kroppen. År 2016 konstaterades 10,4 miljoner nya fall av tuberkulos och 1,7 miljoner människor dog av sjukdomen. Tuberkulos var därmed en av de tio vanligaste dödsorsakerna globalt.

En omständighet som försvårar behandlingen är spridningen av tuberkulos som är resistent mot de vanligaste och mest effektiva antibiotika-sorterna. Den ökande förekomsten av multiresistent tuberkulos har klassificeras som en global folkhälsokris av WHO. År 2016 beräknades antalet nya fall till 490 000 och i denna patientgrupp tillfrisknar endast 54%.

 

Bildbanksfoto. Personen på bilden är modell.

Utveckling av enklare, säkrare och framför allt snabbare diagnostiseringsmetoder har i rapporter från WHO och Läkare Utan Gränser lyfts fram som avgörande i kampen mot multiresistent tuberkulos. Diagnostisering och resistensbestämning sker idag med bakterieodling som ofta tar över tre månader eller med snabbtest som ofta kräver utrustning som inte finns tillgänglig i många av de hårt drabbade områden.

Bristen på snabb och pålitlig diagnostik anses vara en av orsakerna till att endast ca. 30% av patienter med multiresistent tuberkulos i dagsläget diagnostiseras korrekt och att endast en av fem får rätt behandling utifrån deras sjukdomsorsakande bakteriers resistensmönster. Samtidigt sker det flera framsteg inom området och under 2000–2016 kunde man med hjälp av framgångsrik diagnos och behandling av tuberkulos rädda 53 miljoner liv.

Snart kan du vara med i kampen mot tuberkulos genom att bli delaktig i EMPE Diagnostics. De utvecklar ett snabbtest som på 70 minuter ska kunna detektera resistens mot majoriteten av dagens tuberkulosmediciner. Produkten är utformad så att man ska kunna påbörja rätt behandling redan vid den första kliniska kontakten mellan läkare och patient, även i områden med begränsade resurser.

 

Mer från Sciety

Sciety vill att innovationer som gör skillnad når sin fulla potential och skapar värde.

Vill du få nyheter från oss och inbjudan till bolagspresentationer direkt i mejlen? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.