Starkt intresse för hälsosektorn från börs och riskkapitalbolag under 2017

Färsk rapport från Industrifonden visar på starkt investeringsintresse i den skandinaviska hälsosektorn från både börs och riskkapitalbolag under 2017.

  • Totalt investerades 2,2 miljarder USD under 2017 vilket är en fördubbling gentemot 2016 och nästan motsvarar den sammanlagda investeringsvolymen under 2014-2016.
  • Det gjordes fler och större börsintroduktioner än år 2016 på alla marknadsplatser förutom Aktietorget. På Nasdaq Stockholm, Nasdaq First North och Aktietorget gjordes totalt 32 börsintroduktioner.
  • Investeringsvolymen från riskkapitalbolag i privata skandinaviska bolag ökade med 25% jämfört med 2016 och uppgick till 95 miljoner USD.

Intressant att notera är att kursen sjönk jämfört med noteringskursen i 50% av noteringarna. Ett av bolagen som noterades under året var Inhalation Sciences som tog in finansiering via Sciety under hösten 2016. Med en kursutveckling på över +90% var Inhalation Sciences bland de 10 bolag som utvecklades bäst gentemot noteringskursen.

Hela rapporten finns att ladda ner här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för fler nyheter och förstahandsinformation om bolag inom hälsosektorn.