Ny teknik kan bidra till säkrare diagnoser av sjukdomar i hjärtats kranskärl

En av de vanligaste dödsorsakerna i världen kommer från sjukdomar i kranskärlen, hjärtats egna blodkärl. Kranskärlssjukdom uppstår genom en förträngning i kranskärlen som leder till ett tryckfall vilket kan ge upphov till hjärtinfarkt. Sjukdomar i hjärtats kranskärl är den ledande enskilda dödsorsaken i Europa, med 862 000 dödsfall (19%) bland män varje år och 877 000 dödsfall (20%) bland kvinnor.

Tryckmätning för diagnos av kranskärlsjukdomar har stora fördelar jämfört med traditionell vård. Bland annat så har kliniska studier visat att risken för dödsfall minskar med drygt 30% om man använder tryckmätning som diagnosmetod. Den befintliga tekniken för tryckmätning är dock svår att använda, tekniskt komplex och kan ge instabila mätresultat, vilket medför att metoden används i lägre omfattning än vad de medicinska riktlinjerna rekommenderar.

Trots dessa svårigheter så uppgick den globala marknaden för diagnos av förträngningar i kranskärl med hjälp av tryckmätning till 4 miljarder kr under 2018. Förväntad årlig tillväxt är 16%, vilket gör att den globala marknaden uppskattas till ca 12 miljarder kr år 2025. Tillväxten grundar sig på en ökad medvetenhet om fördelarna med tryckmätning, en åldrande befolkning samt ett växande antal hjärtpatienter världen över. Dessa utvecklingstrender visar på ett starkt behov för nya och mer effektiva produkter.

Sciety finansierar nu ett svenskt Uppsalabaserat företag som har utvecklat en patentsökt teknologi för mätning av tryck i kranskärl. Denna teknik utmanar befintliga tekniker genom att vara enklare och ge mer tillförlitliga resultat. För att bidra till säkrare diagnoser för patienter med hjärtproblem världen över är företagets målsättning att på sikt nå den globala marknaden.

Intresserad av att få mer information om företaget?

Om du vill veta mer är om företaget och få en inbjudan till kommande lunchpresentation med företagets ledning anmäl dig här.

Om Sciety

Sciety är ett investeringsnätverk specialiserat på nordiska bolag inom life science och health tech. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag för Sciety och dess medinvesterare. Vårt mål är att innovationer inom life science når sin fulla potential.