Senaste nytt från Sciety

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om Sciety och om investeringar inom life science

Sciety news
Human neuron cell in a 3D Illustration.

Sciety och Karolinska Development investerar 67 MSEK i PharmNovo

2022-06-03

PRESSMEDDELANDE. Svenska läkemedelsbolaget PharmNovo, som utvecklar en ny typ av läkemedel mot nervsmärta har rest 67 miljoner kronor i en nyemission ledd av Sciety. I emissionen deltog Karolinska Development AB med 20 miljoner kronor. Det nya kapitalet ska användas för att finansiera produktion av läkemedelssubstans, genomföra en klinisk fas I-prövning av läkemedelskandidaten…

Läs mer

Sciety investerar 34 MSEK i Capitainer – en innovatör inom hemprovtagning

2022-05-31

PRESSMEDDELANDE. Capitainer, ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar tillförlitliga lösningar för självprovtagning av blod och plasma, har i en nyemission rest ytterligare 34 miljoner kronor med Sciety och dess investerarnätverk. Det nya kapitalet ska användas för ytterligare produktvalidering, försäljning och marknadsföring för att möta den ökade efterfrågan på Capitainers hemprovtagningsprodukter. ”Vi…

Läs mer

Säkrare kirurgi räddar liv – svensk aktör inom healthtech går i täten för förbättrad vårdkvalitet

2022-05-12

NYTT BOLAG HOS SCIETY. Långa köer till operation, brister i patientsäkerheten och höga kostnader för vård i samband med kirurgi. Både i Sverige och internationellt står sjukvården inför stora utmaningar och kraven på kvalitetsförbättrande åtgärder ökar. En svensk aktör med en IT-lösning som hjälper vårdgivare att implementera struktur och systematik…

Läs mer
DNA-sträng och cancercell i 3D

Sciety investerar i spjutspetsbolaget NEOGAP Therapeutics

2021-12-22

PRESSMEDDELANDE. Sciety genomförde nyligen en investering om drygt 58 miljoner kronor i cellterapibolaget NEOGAP Therapeutics, som utvecklar en individanpassad immunterapi för behandling av cancer. Det nya kapitalet ska användas för en klinisk fas I/II-studie i kolorektalcancer med beräknad start under 2022. ”Vi är mycket glada för den genomförda emissionen och…

Läs mer
Närbild av ung kvinna som gråter.

Behandling mot nervsmärta – ett eftersatt område med stort behov av nya läkemedel

2021-11-10

NYTT BOLAG HOS SCIETY. Att leva med smärta påverkar varje aspekt av det dagliga livet och orsakar stort personligt lidande. Runt tio procent av västvärldens befolkning lider av nervsmärta. I brist på specifika läkemedel behandlas smärtpatienter med läkemedel mot epilepsi och depression, som endast ger begränsad effekt och ofta är…

Läs mer
Knee pain abstract design

Sciety investerar i Synartro som utvecklar ny artrosbehandling

2021-10-25

PRESSMEDDELANDE. Det svenska bioteknikföretaget Synartro som utvecklar en ny, förbättrad behandling mot knäartros har framgångsrikt rest 34 miljoner kronor med Sciety och dess investerarnätverk. Det nya kapitalet kommer att användas till bolagets första kliniska studie som förväntas starta under 2022.  ”Vi är glada över det fortsatt starka stödet för vår…

Läs mer

Cellterapibolag inom individanpassad immunonkologi reser kapital med Sciety

2021-09-22

NYTT BOLAG HOS SCIETY. Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna – en av tre personer kommer att få en cancerdiagnos minst en gång under sin livstid. Kirurgi, strålbehandling och cellgiftsbehandling utgör fortfarande den huvudsakliga strategin för flertalet cancerpatienter. Men i allt större utsträckning används mer riktade behandlingar och vissa…

Läs mer

Sciety-nätverket och Segulah Medical Acceleration investerar 106 MSEK i SAGA Diagnostics

2021-06-30

PRESSMEDDELANDE. Det svenska diagnostikbolaget SAGA Diagnostics, som utvecklar ultrakänsliga flytande biopsitester för tidig upptäckt av canceråterfall och individanpassad cancerbehandling, avslutade nyligen en emission om 106 miljoner kronor som leddes av Segulah Medical Acceleration tillsammans med Sciety. I emissionen deltog även Hadean Ventures som tidigt investerade i bolaget. Det nya kapitalet…

Läs mer
Man med knäsmärta undersöks av fysioterapeut.

Bolag som utvecklar ny artrosbehandling reser kapital med Sciety

2021-05-05

NYTT BOLAG PÅ SCIETY. Artros drabbar fler än 320 miljoner människor globalt och är en av de vanligaste orsakerna till smärta och funktionsnedsättning i Europa och USA. Endast hälften får den smärtlindring de behöver. Nu finansierar Sciety ett bolag vars läkemedelskandidat har potential att ge effektivare smärtlindring och färre biverkningar. …

Läs mer

Medpro Clinic Group förvärvas av Procuritas

2021-03-12

PRESSMEDDELANDE. Medpro Clinic Group som finansierades av Sciety-nätverket 2017 förvärvades i december 2020 av Procuritas. Avkastningen för investerarna uppgick till 4,6 gånger investerat kapital. Förvärvet innebär också att Medpro slår sig samman med Omtanken och att de tillsammans blir den tredje största privata primärvårdsaktören i Västra Götalandsregionen. När Sciety-nätverket investerade…

Läs mer