Forskare i ett laboratorium som håller upp ett rött piller - Sciety.

Sciety finansierar bolag som utvecklar helt ny typ av smärtläkemedel

2020-08-24

Kronisk smärta är ett växande folkhälsoproblem som i dag drabbar upp till 30 % av den vuxna befolkningen i världen. Dagens läkemedel erbjuder dock begränsad smärtlindring eller ger allvarliga biverkningar. Nu finansierar Sciety ett svenskt bolag vars läkemedelskandidat i prekliniska studier visar lovande resultat på effektiv smärtlindring utan negativa följdeffekter.…

Läs mer

Sciety deltar på LSX Nordic Congress: Virtual 2020

2020-06-29

LSX (Life Science Executives) Nordic Congress är Nordens ledande investerings- och samarbetsevent som samlar bolag inom bioteknik, medicinteknik och digital hälsa tillsammans med aktiva internationella investerare och beslutsfattare. I år genomförs kongressen virtuellt den 1–4 september och Sciety medverkar som partner.   LSX Nordic Congress är ett årligt event vars…

Läs mer

Intervju med serieentreprenören på SciLifeLab

2020-05-18

Sciety fick möjlighet att ställa några frågor till Mats Nilsson som är professor på SciLifeLab och medgrundare till EMPE Diagnostics och en rad andra bioteknikbolag. I intervjun berättar om han om EMPE Diagnostics etablering i Indien och behovet av diagnostik för att kunna nyttja de läkemedel som finns. Han ger även en inblick i SciLifeLab som bas för utveckling av idéer och sin syn på forskningens roll i samhället.

Läs mer

Sciety-nätverket investerar i Synartro som utvecklar ett nytt läkemedel för artros

2020-05-04

Sciety-nätverket investerar i Synartro som använder befintliga läkemedel med bevisad effekt för att utveckla en förbättrad läkemedelsbehandling av knäartros. Det nya kapitalet ska användas för att slutföra den pre-kliniska utvecklingen. Bolaget planerar börsnotering för att resa kapital för kliniska fas 1-studier under 2021.   Synartros vision är att bidra till…

Läs mer

Intervju med Pavan Asalapuram, medgrundare av EMPE Diagnostics

2020-04-21

Sciety pratar med Pavan Asalapuram, medgrundare av EMPE Diagnostics som utvecklar snabba diagnostiklösningar för infektionssjukdomar, med särskilt fokus på tuberkulos – ett stort folkhälsoproblem i stora delar av världen. EMPEs test kan inom två timmar visa om en person har tbc och om den är antibiotikaresistent. Hej Pavan! Vad är…

Läs mer

Sciety-nätverket investerar i diagnostikbolag inom hjärta-kärl

2020-03-31

Sciety-nätverket genomförde nyligen en investering om 9,1 miljoner kronor i företaget Cavis Technologies som utvecklat en patentsökt produkt, Wirecath®, för diagnostisering av sjukdomar i hjärtats kranskärl. Det nya kapitalet ska användas till att etablera försäljning på den europeiska marknaden. ”Bara i Europa dör över 1,5 miljoner människor varje år av…

Läs mer

Ny diagnostiklösning kan minska dödligheten i en av världens vanligaste infektionssjukdomar

2020-03-24

Idag vill Sciety uppmärksamma Världstuberkulosdagen (World TB Day) som syftar till att belysa de omfattande hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av tuberkulos. Tuberkulos är en smittsam infektionssjukdom som framför allt påverkar lungorna men också andra organ. Det är en luftburen smitta som sprids när en person med tuberkulos hostar eller…

Läs mer

Covid-19 – En kamp på alla fronter

2020-03-23

Kampen mot covid-19 utkämpas nu runt om i världen av människor som vårdar, utvecklar behandlingar och diagnostik, tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till ett fungerande samhälle och deltar i restriktioner för att minska smittspridning. Vi på Sciety fortsätter att finnas här för life science-bolag i behov av kapital och…

Läs mer

Intervju med grundaren av Cavis Technologies – Mats Hilmersson

2020-02-19

Berätta lite om bakgrunden till Cavis Technologies – vad är kranskärl och varför behövs tryckmätning? Kranskärl är de kärl som förser hjärtmuskeln med syrerikt blod. En förträngning i kranskärlen leder till ett tryckfall som kan skada delar av hjärtat. Om inte kärlet utvidgas riskerar de personer som lider av kranskärlsförträngning…

Läs mer

Sciety Investment Night 2020

2020-02-14

Vill du investera i onoterade tillväxtbolag inom life science? Är svaret JA, så är du varmt välkommen till Sciety Investment Night 2020. Ett event där du ges möjligheten att mingla med investerare och träffa tillväxtbolagen bakom innovationerna som formar dagens och framtidens vård- och life science-sektor. Sciety är Nordens största…

Läs mer