Senaste nytt från Sciety

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om Sciety och om investeringar inom life science

Sciety news

Sciety reser nytt kapital till medicinteknikbolag för fortsatt etablering i Europa

2019-04-02

Medicinteknikbolaget Likvor reser nytt kapital för fortsatt expansion i Europa. De har idag ett tiotal sjukhus som kunder. Bolagets system används för att diagnostisera det demensliknande sjukdomstillståndet NPH. Likvor har tagit fram ett system för monitorering av ryggmärgsvätskans dynamik för att utreda och följa upp behandling av det underdiagnostiserade sjukdomstillståndet…

Läs mer

Sciety reser nytt kapital till läkemedelsbolag inom fettrelaterade sjukdomar

2019-03-26

Lipigon Pharmaceuticals har rest 8 Mkr i en nyemission för att finansiera sin fortsatta pre-kliniska utveckling av läkemedel inom fettrelaterade sjukdomar, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Störningar i kroppens hantering av fetter orsakar folksjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom men även en rad sällsynta sjukdomar där tillräckliga behandlingar saknas. Baserat på expertis från…

Läs mer

Nytt bolag – Skapar nya möjligheter att använda Big Data inom life science

2019-03-11

Tekniska framsteg inom DNA-sekvensering har inte bara lett till helt nya insikter om hur kroppen fungerar och hur olika sjukdomar uppstår utan även till nya möjligheter att använda Big Data inom diagnostik och läkemedelsutveckling. Teknologier som snabbare och billigare kan leverera större datamängder än tidigare fortsätter att öppna upp för…

Läs mer

Sciety finansierar bolag som utvecklar ny behandling inom hjärt-kärlsjukdomar

2019-02-24

För drygt ett år sedan gjordes ett stort genombrott i forskningen på hjärt-kärlsjukdomar – genom att bekämpa kronisk inflammation i kärlväggarna kan man minska risken för återinsjuknande. Ännu finns det inga godkända läkemedel för behandling av inflammation i samband med hjärtinfarkt. Nu finansierar Sciety ett bolag som ligger i framkant…

Läs mer

Sciety genomför två private placements

2019-02-11

Sciety genomför nu kapitalisering av ett läkemedelsbolag i fas II och ett teknikbolag inom sekvensering av DNA, som private placements. Bolagen verkar på starkt växande marknader och reser nytt kapital för att nå produktutvecklingsmål som ska leda till uppköp inom ett par år.     Läkemedelskandidat med potential att bli…

Läs mer

Likvor vinner ny mark och slår försäljningsrekord

2018-12-18

Den senaste tiden har Likvor fått nya förfrågningar från både Finland, Danmark och Polen, men också gjort betydande framsteg på den iranska marknaden. Dessutom nådde medicinteknikföretagets försäljning av engångsprodukten CELDA Tools nyligen en ny rekordnivå. – Inom en kort tidsperiod har vi fått två förfrågningar från Polen, den senaste från…

Läs mer
Stefan K Nilsson, vd för Lipigon

Bra för hälsan att se sina egna halskärl

2018-12-13

Stefan K Nilsson, vd Lipigon Pharmaceuticals  Personer som får se hur åderförkalkade deras halskärl är, är oftare villiga att förbättra sin livsstil jämfört med de som inte tagit del av samma bildbevis. Det visar en studie vid Umeå universitet, där läkemedelsbolaget Lipigons vd Stefan K Nilsson deltagit som forskare, som nyligen…

Läs mer

Nytt bolag på Sciety – utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av förhöjda blodfetter

2018-11-26

Störningar i kroppens hantering av fetter orsakar inte bara folksjukdomar som diabetes och hjärtkärlsjukdom utan även en rad sällsynta sjukdomar. Läkemedelsbolaget Lipigon är specialiserade på sjukdomar kopplade till fetter och är inledningsvis inriktade på sällsynta sjukdomar som idag saknar tillräckligt effektiva behandlingar.   Ny kandidat för behandling av allvarlig sjukdom…

Läs mer

Snart kan du bli delaktig i Lipigon – de ska råda bot på sällsynta sjukdomar orsakade av fetter

2018-11-20

Idag lever över 350 miljoner människor i världen med någon sällsynt kronisk sjukdom varav ungefär hälften är barn. Trots att sjukdomarna ofta begränsar både livslängd och livskvalitet finns det endast behandlingar för ungefär 5% av sjukdomarna. Det vanligaste sjukdomsområdet är cancer följt av metabola sjukdomar.     Lipigon fokuserar på…

Läs mer

Nytt bolag på Sciety: hjälper neurologkliniker i sex länder att undvika onödiga operationer

2018-10-27

Medicinteknikbolaget Likvor har sedan 2009 hjälpt neurologkliniker att ställa diagnos och undvika onödiga operationer. Bolaget fokuserar på tillståndet NPH som ger demensliknande symtom och drabbar ungefär 2% av befolkningen över 65 år i Västeuropa och Japan. Idag används systemet av fjorton kliniker i sex länder och bolaget satsar nu på…

Läs mer